In deze reeds in het verleden door de architect verbouwde woning (met een aanbouw) kwam na jaren de vraag in hoeverre er een extra uitbreiding kon plaatsvinden, waarbij de gedachte uitging van een verder uitbreiding van het bestaande volume en gericht op de toekomstvraag om hier nog lang te kunnen blijven wonen. Dat stuitte echte  op een aantal praktische bezwaren en heeft ons er uiteindelijk voor doen besluiten de uitbreiding aan de ander zijde van de woning te voorzien. De gemeente wilde daar graag aan meewerken ook al week dat af van het bestemmingsplan. Resultaat is een geheel levensloop bestendige woning.