Deze voormalige boerderij gelegen te Amby heeft een karakteristieke opbouw met een voorhuis welk haaks op de straat staat en daarachter een grote stal en een grote tuin die zich uitstrekt tot aan de nieuwbouw aan de achterzijde. Dit alles onder de noemer van een beschermd stads/dorpsgezicht. De opdrachtgever wilde de stal tot woonhuis transformeren en  tezamen met de achterliggende tuin een optimale privacy realiseren. De voorbouw is aangepast en wordt verhuurd als tijdelijke logiesruimte.