Indien u besluit om voor mijn diensten te kiezen, zal ik op de volgende manier te werk gaan:

1. Kennismaking en intake

2. Opstellen van eisen en wensen 

3. Idee schetsen en ontwerp SO

4. Uitwerkingen van ontwerpen DO

5. Kostenramingen begrotingen aanbestedingen

6. Bouwbegeleiding uitvoering

In het eerste gesprek is het natuurlijk belangrijk dat er over en weer een klik is. De opdrachtgever moet weten of er naar hem geluisterd wordt en probeert zijn gedachten en wensen goed over te brengen. De ruimtemaker stelt daarbij vragen en vult een en ander aan. Duidelijk moet worden wat de omvang van zijn opdracht wordt en waar hij mee aan de slag kan. Hij kan de opdrachtgever vragen zijn eisen en wensen wat specifieker te beschrijven en soms kunnen daar zelfs moodboards van worden gemaakt. In een vervolg worden afspraken gemaakt over zijn taken.

In de voortgang komen de eerste idee schetsen en ontwerpen over de tafel en worden zaken met elkaar gedeeld. De ruimtemaker probeert aan de hand hiervan de opdrachtgever te enthousiasmeren maar is ook kritisch en kijkt waar nodig realistisch tegen de zaken. Met andere woorden soms moeten er duidelijke uitspraken worden gedaan en op andere momenten wordt er een en ander nog eens tegen het licht gehouden, echter slechts met een doel, om tot afgewogen keuzes te komen. En dat binnen een taakstellend budget.

Wanneer de ideeën duidelijk zijn kunnen deze verder worden uitgewerkt en kan er een technische beschrijving bij worden gemaakt. Deze dienen om kostenramingen te maken en later om er specifieke begrotingen van te maken. Hierbij kunnen externe partijen worden geselecteerd en uitgenodigd.

De ruimtemaker heeft ook een belangrijke rol in de uitvoering en begeleiding om zo een optimale kwaliteit te waarborgen. Hij gaat samen, als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever, in overleg met de uitvoerende partijen,  overlegd,  stemt af en bewaakt daarbij de planning en uitvoering. Hij bewaakt ook het budget en probeert onvoorziene of niet begrote  kosten zoveel mogelijk uit te sluiten.

Neem een kijkje in mijn portfolio